STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trocar nhựa đã tiệt trùng, dùng một lần BIOCUBE PORT AFS Medical AFS Medical Được sử dụng như một cổng gắn kín để tạo đường vào, đưa dụng cụ phẫu thuật vào ổ bụng trong phẫu thuật nội soi theo chỉ định của phẫu thuật viên Quy tắc 6 TTBYT Loại B
2 Trocar đã tiệt trùng dùng một lần MINIPORT AFS Medical AFS Medical Được sử dụng như một cổng gắn kín để tạo đường vào, đưa dụng cụ phẫu thuật vào ổ bụng trong phẫu thuật nội soi theo chỉ định của kỹ thuật viên Quy tắc 6 TTBYT Loại B
3 Trocar đa kênh đã tiệt trùng dùng một lần JACK AFS Medical AFS Medical -Trocar đa kênh dùng trong phẫu thuật nội soi Dụng cụ tạo đường vào cho dụng cụ trong phẫu thuật nôi soi đã tiệt trùng, sử dụng một lần có thể đi kèm hoặc không hộp pin là nguồn điện dùng cho đèn LED Quy tắc 6 TTBYT Loại B