STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống hút phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục AESCULAP AG Các ống thông hút đặc biệt thích hợp cho các can thiệp vi phẫu trong phẫu thuật thần kinh và phẫu thuật tai mũi họng. Nó cũng có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác như phẫu thuật miệng và hàm mặt, phẫu thuật cột sống hoặc phẫu thuật tim mạch. Quy tắc 6 phần II, mục 1, phụ lục I thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D