STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo NS-60YG/ NS-60G NIDEK CO., LTD NIDEK CO., LTD Dùng cho bệnh nhân bị đục thủy tinh thể TT05/2022/ TT-BYT, Phụ lục I, Mục 1, Phần II, Quy tắc 8 TTBYT Loại C