STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh bảo quản máu 4oC HXC-106; HXC-149; HXC-149T; HXC-429; HXC-429T; HXC-629; HXC-629T; HXC-1369; HXC-1369T Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd Bảo quản máu tại cơ sở y tế QT2, Mục A Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 2oC÷8oC HYC-1031GD; HYC-85GD; HYC-309; HYC-309F Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd Bảo quản dược phẩm, mẫu phẩm, vaccine tại cơ sở y tế QT2, Mục A Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Tủ lạnh âm sâu (-40oC ÷ -20oC) DW-40L298J; DW-40L418D; DW-40L528D Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd Dùng để bảo quản các chế phẩm từ máu, mẫu bệnh phẩm, sinh phẩm tại cơ sở y tế QT2, Mục A Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B