STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy BD FACSLyric™ Flow Cytometer/663518 Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy BD FACSLyric™ được sử dụng như một thiết bị chẩn đoán in vitro để xác định kiểu hình miễn dịch sử dụng tới sáu kênh phát hiện huỳnh quang và hai kênh tán xạ ánh sáng sử dụng một laser xanh (488-nm) và một laser đỏ (640-nm). Thiết bị này được sử dụng cùng với xét nghiệm chẩn đoán in vitro (IVD) và phần mềm được chỉ định để sử dụng với thiết bị. Quy tắc 3, Phần III, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C