STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giắc cắm nhanh dùng trong y tế chuẩn BS Remote Probes Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn hộp đầu giường chuẩn DIN Terminal Units DIN type bedhead type Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn tường chuẩn DIN Terminal Units DIN type Flush type Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn hộp đầu giường chuẩn BS (Terminal Units BS type bed head type) Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn tường chuẩn BS Terminal Units BS type Flush type Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Giắc cắm nhanh dùng trong y tế chuẩn DIN Remote Probes Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Hộp van khu vực kèm báo động cho các loại khí AVSU compact Module c/w Transducers & Digital Alarm Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
8 Hộp van khu vực cho các loại khí AVSU compact Module c/w no Transducers & no Digital Alarm Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
9 Bộ báo động trung tâm cho các loại khí Central Alarm Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
10 Báo động khu vực cho các loại khí Digital Alarm Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
11 Van chặn đơn y tế cho các đường kính Lockable Line Valves Medical Degreased Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
12 Bộ điều phối khí Oxy cho các loại dung tích từ 500l/min-6000l/min O2 Auto Manifolds Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
13 Bộ điều phối khí Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
14 Trụ khí treo trần phòng mổ Rigid Pendant Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
15 Tay máy treo trần phòng mổ Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
16 Dây mềm treo trần phòng mổ Pendant Flexible Dây mềm treo trần phòng mổ Pendant Flexible/PEND-FX Precision parts UK Limited, Anh Quốc Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
17 Máy hút khí thải gây mê AGSS Duplex Unit Máy hút khí thải gây mê AGSS Duplex Unit/AGSS-S-130; AGSS-D-130 AGSS-S-260; AGSS-D-260 AGSS-S-520; AGSS-D-520 AGSS-S-910; AGSS-D-910 AGSS-S-1050; AGSS-D-1050 AGSS-S-1500; AGSS-D-1500 AGSS-S-1820; AGSS-D-1820 AGSS-S-2500; AGSS-D-2500 AGSS-S-3770; AGSS-D-3770 Precision parts UK Limited, Anh Quốc Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
18 Hộp đầu giường cho các loại khí Bed Head unit Hộp đầu giường cho các loại khí Bed Head unit/BHU-3 BHU-4 BHU-5 BHU-6 Precision parts UK Limited, Anh Quốc Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
19 Bảng điều khiển cho máy hút khí thải gây mê AGSS Duplex Remote Bảng điều khiển cho máy hút khí thải gây mê AGSS Duplex Remote/AGSS-D-REMOTE Precision parts UK Limited, Anh Quốc Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
20 Hệ thống khí hút chân không y tế Medical Vacuum Plant Hệ thống khí hút chân không y tế Medical Vacuum Plant/MV-110-D MV-180-D MV-270-D MV-425-D MV-500-D MV-675-D NV-900-D MV-1050-D MV-1350-D MV-1700-D MV-2000-D MV-2700-D MV-3400-D MV-4250-D MV-6800-D MV-10800-D MV-540-T MV-1700-T MV-2000-T MV-2700-T MV-3400-T MV-6800-T Precision parts UK Limited, Anh Quốc Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYTQuy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
21 Hệ thống khí nén trung tâm y tế Medical Air Plant Hệ thống khí nén trung tâm y tế Medical Air Plant/MA-420-D MA-580-D MA-900-D MA-1400-D MA-1950-D MA-2350-D MA-2750-D MA-840-T MA-1160-T MA-1800-T MA-2800-T MA-3900-T MA-4700-T MA-5500-T MA-1260-Q MA-1740-Q MA-2700-Q MA-4200-Q MA-5800-Q MA-7050-Q MA-8250-Q Precision parts UK Limited, Anh Quốc Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
22 Bộ giảm áp khí y tế từ 7bar xuống 4bar Regulator 7 bar - 4bar Bộ giảm áp khí y tế từ 7bar xuống 4bar Regulator 7 bar - 4bar/15PRS-D-4 ; 15PRS-S-4 22PRS-D-4 ; 22PRS-S-4 28PRS-D-4 ; 28PRS-S-4 35PRS-D-4 ; 35PRS-S-4 42PRS-D-4 ; 42PRS-S-4 54PRS-D-4 ; 54PRS-S-4 Precision parts UK Limited, Anh Quốc Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
23 Bình hút dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
24 Thanh gài bình hút dịch Metal Bracket High Suction Controller Thanh gài bình hút dịch Metal Bracket High Suction Controller/HSUCK-BRACKET LSUCK-BRACKET Precision parts UK Limited, Anh Quốc Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
25 Bộ điều chỉnh lưu lượng kèm bình làm ẩm Flow Meter O2 15L/min & Humidifier Bộ điều chỉnh lưu lượng kèm bình làm ẩm Flow Meter O2 15L/min & Humidifier/FLOW-O2- 15 FLOW-O2- 15- DIN Precision parts UK Limited, Anh Quốc Precision parts UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C