STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống mao dẫn lấy máu dùng 1 lần loại 1ML gồm: ống lấy máu, mũ chụp, que khuấy; 1000 chiếc/ hộp; mã hàng: 4527 Theo phụ lục Theo phụ lục Webers GmbH Dùng để lấy mẫu máu động mạch làm xét nghiệm khí máu Quy tắc 13, Phần II, Thông tư 05/2022/TT BYT TTBYT Loại D