STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn tiểu phẫu SX-2C, SXD8801-A, SXD8801-B, SXD8802-B, SXD8805-A, SXD8805-B Jiangsu Suxin Medical Equipment Co.,Ltd Jiangsu Suxin Medical Equipment Co.,Ltd Giúp bệnh nhân có tư thế nằm hoặc ngồi phù hợp nhất cho các hoạt động tiểu phẫu thẩm mỹ chuyên khoa Quy tắc 4, phần II phụ lục I TTBYT Loại A