STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường lọc tinh trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Nidacon International AB Để lọc rửa tinh trùng theo thang nồng độ, sử dụng trong hỗ trợ sinh sản Quy tắc 3, phần II TTBYT Loại B