STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ sinh thiết Magnum C.R. Bard, Inc Bard Peripheral Vascular., Inc Dùng để gắn kim sinh thiết magnum và lấy sinh thiết dùng cho xét nghiệm Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Kim định vị u vú Theo phụ lục Theo phụ lục Bard Peripheral Vascular., Inc Dùng để định vị, đánh dấu vùng u vú Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Kim sinh thiết Theo phụ lục Theo phụ lục Bard Peripheral Vascular., Inc Dùng để lấy sinh thiết các bộ phận như gan, thận…dùng xét nghiệm Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Kim sinh thiết Theo phụ lục Theo phụ lục Bard Peripheral Vascular., Inc Dùng để lấy sinh thiết các bộ phận như gan, thận…dùng xét nghiệm Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Kim dẫn đường Bard Truguide Spectra Medical Devices. Inc Bard Peripheral Vascular., Inc Là kim dẫn đường, được sử dụng đưa vào cơ thể bệnh nhân trước làm ống dẫn đường khi chèn kinh sinht thiết vào lấy mẫu dễ dàng hơn. Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Phụ kiện máy sinh thiết chân không - Kim sinh thiết chân không Encor Probe Infus Medical (ThaiLand) Co., Ltd SenoRx, Inc Lấy sinh thiết dùng trong xét nghiệm Quy tắc 11, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B