STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Song chắn băng ca SBCA01 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Dùng làm song chắn băng ca Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Hộp mica 500 x 200 x 50 mm HMC500 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Dùng để đựng vật tư các loại Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Hộp mica 585 x 115 x 50 mm HMC585 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Dùng để đựng vật tư các loại Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Xe để máy monitor XEM01 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Dùng để máy monitor Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Thùng gòn viên inox Ø 260 mm TGV260 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Dùng để đựng gòn viên Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Thùng gòn viên inox Ø 200 mm TGV200 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Dùng để đựng gòn viên Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Đèn đọc phim XQuang DPHIM01 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Đèn có 6 kẹp phim, dùng để đọc phim chụp X quang Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Tủ inox 7 tầng có ngăn AB TUAB01 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Tủ có ngăn AB, dùng để chứa CCDC, vật tư các loại Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Tủ inox 2000 x 500 x 750 mm TUD01 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Tủ đứng, dùng dể chứa CCDC, vật tư các loại Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Tủ inox 4 tầng 1600 x 350 x 1700 mm TU4T01 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Tủ 16 ngăn, dùng để chứa các CCDC Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Tủ inox y tế TUYT01 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Tủ treo, dùng để chứa các CCDC Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
12 Xe tiêm đa năng XETIM01 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Xe đựng kim tiêm, di chuyển chích lưu động Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A