STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy dụng cụ X10-0001 Công ty TNHH MTV thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH MTV thiết bị y tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng để vận chuyển dụng cụ y tế, vật tư y tế, thuốc phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế, các bệnh viện… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ âm tường T6-0158 Công ty TNHH MTV thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty TNHH MTV thiết bị y tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng để và bảo quản thuốc, dụng cụ y tế, vật tư y tế phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế, các bệnh viện… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại A