STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nguồn phát laser Dual Laser Driver Shanghai Raykeen Laser Technology Co., Ltd Shanghai Raykeen Laser Technology Co., Ltd Linh kiện của Máy tán sỏi laser, dùng để tạo nguồn điện để phát laser Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C