STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp khóa xương hàm mặt Theo phụ lục Theo phụ lục OSTEOMED LLC Chỉ định trong phẫu thuật tái tạo xương hàm dưới do chấn thương, tái tạo xương hàm dưới và phẫu thuật chỉnh hình hàm dưới Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại C