STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo tốc độ máu lắng Theo phụ lục Theo phụ lục Bilimsel Tibbi Ürünler Paz. Ve San. Tic. Ltd. Sti Trang thiết bị y tế sử tự động được kiểm soát bởi hệ vi xử lý và chuyên dụng cho xét nghiệm tốc độ máu lắng (erythrocyte sedimentation rate - ESR) trong chẩn đoán in vitro phục vụ cho xét nghiệm và chẩn đoán Quy tắc số 6 – phần III – phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B