STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Cân trọng lượng HMP-S200 HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Cân trọng lượng của bệnh nhân Quy tắc 12 TTBYT Loại A
2 Đai hỗ trợ di chuyển bệnh nhân HMP-TS30720/30730 HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Dùng hỗ trợ di chuyển bệnh nhân dễ dàng từ nơi có khoảng cách gần Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Tấm lót di chuyển bệnh nhân lên xuống TS HMP-TS30210/30220/30230 HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Dùng di chuyển bệnh nhân lên xuống Quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 Tấm lót di chuyển bệnh nhân qua lại TS HMP-TS30110/30120/30130/30140/30150 HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Dùng di chuyển bệnh nhân qua lại Quy tắc 4 TTBYT Loại A
5 Tấm lót nâng di chuyển bệnh nhân ST HMP-ST741/742/743/744/765/766 HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Dùng nâng di chuyển bệnh nhân có thể ngồi xe lăn, thường dùng cho vấn đề vệ sinh Quy tắc 4 TTBYT Loại A
6 Tấm lót nâng di chuyển bệnh nhân MO HMP-MO541/542/543/544/565/566 HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Dùng nâng di chuyển bệnh nhân nằm liệt Quy tắc 4 TTBYT Loại A
7 Tấm lót nâng di chuyển bệnh nhân SB HMP-SB442/465 HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Dùng nâng di chuyển bệnh nhân có thể ngồi xe lăn Quy tắc 4 TTBYT Loại A
8 Tấm lót nâng di chuyển bệnh nhân SA HMP-SA341/342/343/365 HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Dùng nâng di chuyển bệnh nhân có thể ngồi xe lăn Quy tắc 4 TTBYT Loại A
9 Tấm lót nâng di chuyển bệnh nhân MH HMP-MH841/842/843/844/865/866 HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Dùng nâng di chuyển bệnh nhân có thể ngồi xe lăn Quy tắc 4 TTBYT Loại A
10 Đai di chuyển bệnh nhân HMP-TS30500 HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Dùng di chuyển bệnh nhân Quy tắc 4 TTBYT Loại A
11 Thiết bị di chuyển bệnh nhân EZ Mover HMP-EM150 HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Dùng di chuyển người bệnh và hỗ trợ tập đứng Quy tắc 4 TTBYT Loại A
12 Thiết bị di chuyển và hỗ trợ bệnh nhân đứng HMP-SA500 HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Dùng di chuyển người bệnh và hỗ trợ tập đứng Quy tắc 4 TTBYT Loại A
13 Thiết bị di chuyển và hỗ trợ bệnh nhân đứng bằng điện HMP-SL400ET HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Dùng hỗ trợ bệnh nhân tập đứng Quy tắc 12 TTBYT Loại A
14 Thiết bị nâng di chuyển bệnh nhân bằng tay HMP-4004H HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Dùng nâng hạ hay di chuyển người không thể vận động Quy tắc 4 TTBYT Loại A
15 Thiết bị nâng di chuyển bệnh nhân bằng điện HMP-4004ET HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Dùng nâng hạ hay di chuyển người không thể vận động Quy tắc 12 TTBYT Loại A
16 Thiết bị nâng di chuyển bệnh nhân bằng điện HMP-4003EC HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan HOME MEDICAL PRODUCTS INC., - HMP / Đài Loan Dùng nâng hạ hay di chuyển người không thể vận động Quy tắc 12 TTBYT Loại A