STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mô-đun lấy mẫu tự động dùng cho máy phân tích điện giải Autosampler for electrolytes analyzer SFRI SAS SFRI SAS Autosampler được sử dụng kết hợp với các máy phân tích điện giải ISE, nhằm mục đích lấy mẫu tự động trong các xét nghiệm điện giải. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A