STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nút định vị trung tâm cho ống tủy xương đùi CHARNLEY / 960092000 Europlaz Technologies Ltd. DePuy (Ireland) Sử dụng để cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình khớp Phần B - Quy tắc 8 - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C