STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải Clinical Chemistry Analyzer BX-4000/CH468949 Furuno Electric Co., Ltd., ME Nishinomiyahama Factory Sysmex Corporation Máy BX-4000 được thiết kế để thực hiện các phép đo trên mẫu bệnh phẩm ở người (huyết thanh, huyết tương và nước tiểu) và được sử dụng cho mục đích chẩn đoán in vitro. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế (TTBYT); Quy tắc 3, phân loại TTBYT chẩn đoán in vitro TTBYT Loại C