STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cấy ghép ốc tai điện tử và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH Thiết bị cấy ghép thay thế cơ quan hệ thống thính giác con người QT9, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C