STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp SFC-01, SFC-02 , SFK-03/GM-001-018 Ningbo Great mountain medical instruments Co., Ltd Ningbo Great mountain medical instruments Co., Ltd Sản phẩm đo chức năng phổi là thiết bị lọc kết nối đối tượng và máy đo chức năng phổi, dùng để lọc các hạt nhỏ và vi khuẩn. Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I, thông tư 05/2022TT- BYT TTBYT Loại B