STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện MOP trong mẫu nước tiểu Morphine (MOP) Rapid Test Dipstick Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd. Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd. Phát hiện định tính Morphine trong nước tiểu người ở nồng độ giới hạn 300ng/mL Quy tắc 6, Phần III, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B