STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao cắt đốt điện sử dụng một lần 80307 Yueh Sheng Electronic Industrial Co., Ltd Changhua Plant Yueh Sheng Electronic Industrial Co., Ltd Cho phép người dùng cắt và cầm máu trong phẫu thuật Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C