STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị áp suất trị liệu POWER-Q3000, POWER-Q3000 PLUS, POWER-Q1000 / WHF-314, POWER-Q1000PLUS /WHF-324 POWER-Q1000PREMIUM, POWER-Q6000, POWER-Q8120, POWER-Q8060, POWER-Q6000 PLUS Wonjin Mulsan Co., Ltd. Wonjin Mulsan Co., Ltd. Dùng trong vật lý trị liệu Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại B