STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi quang học cỡ nhỏ cho nội soi tuyến nước bọt Theo phụ lục Theo phụ lục KARL STORZ SE & Co. KG Ống soi quang học cỡ nhỏ được dùng trong thăm khám, chẩn đoán, điều trị nội soi tuyến nước bọt. Quy tắc 7, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B