STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang phục chống bức xạ siêu nhẹ Tạp dề phía trước Diamond Delux Diamond Delux Công cụ bảo vệ cá nhân khi làm việc gần nguồn bức xạ tia X. Giúp thao tác;phòng tránh tác hại của tia X lên cơ thể người Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A