STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử axit uric dùng cho máy Benecheck Plus BK-U1 General Life Biotechnology Co., Ltd, Shinshu factory General Life Biotechnology Co., Ltd, Shinshu factory Dùng để đo gút cơ thể Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Que thử cholesterol dùng cho máy Benecheck Plus BK-C2 General Life Biotechnology Co., Ltd, Shinshu factory General Life Biotechnology Co., Ltd, Shinshu factory Dùng để đo mỡ máu cơ thể Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Que thử đường huyết dùng cho máy Benecheck Plus BK6-G General Life Biotechnology Co., Ltd, Shinshu factory General Life Biotechnology Co., Ltd, Shinshu factory Dùng để đo đường huyết cơ thể Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Máy đo đường huyết, cholesterol và axit uric cá nhân BK6-40M General Life Biotechnology Co., Ltd, Shinshu factory General Life Biotechnology Co., Ltd, Shinshu factory Đo đường huyết, mỡ máu và gút cơ thể Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C