STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mặt nạ thở oxy 488-215 Erie Medical-USA Erie Medical-USA Dùng để cứu hộ khẩn cấp Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Thiết bị thở oxy khẩn cấp 488-53-15-0 Erie Medical-USA Erie Medical-USA Dùng để cứu hộ khẩn cấp Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A