STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nhiệt độ Theo phụ lục Theo phụ lục Cardinal Health Nhiệt kế đo tai Genius 3 được thiết kế để sử dụng cho bệnh nhân ở các cơ sở chăm sóc y tế ngắn hạn và cơ sở chăm sóc y tế thay thế để đo nhiệt độ màng nhĩ và các phép đo tương đương bằng đường miệng và trực tràng dựa trên chỉ số đo tại màng nhĩ. Quy tắc 10, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B