STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay khoan Theo phụ lục Theo phụ lục Aesculap AG Tay khoan là một thiết bị của hệ thống mô tơ ELAN 4. Thiết bị được kết nối bằng cáp hoặc ống với bộ điều khiển trung tâm. Quy tắc 7 và Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022 TT-BYT TTBYT Loại B