STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc máu nhân tạo Hollow Fiber Dialyzer/HF10; HF12; HF13; HF14; HF15; HF16; HF17; HF18; HF19 Shandong Weigao Blood Purification Products Co. Ltd. Shandong Weigao Blood Purification Products Co. Ltd. Sử dụng để lọc thẩm tách máu trong chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân bị suy thận cấp tính hoặc mãn tính Quy tắc 3, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Quả lọc máu nhân tạo Hollow Fiber Dialyzer/MF10; MF12; MF13; MF14; MF15; MF16; MF17; MF18; MF19 Shandong Weigao Blood Purification Products Co. Ltd. Shandong Weigao Blood Purification Products Co. Ltd. Sử dụng để lọc thẩm tách máu trong chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân bị suy thận cấp tính hoặc mãn tính Quy tắc 3, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Quả lọc máu nhân tạo Hollow Fiber Dialyzer/F10; F12; F13; F14; F15; F16; F17; F18; F19; F20; Shandong Weigao Blood Purification Products Co. Ltd. Shandong Weigao Blood Purification Products Co. Ltd. Sử dụng để lọc thẩm tách máu trong chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân bị suy thận cấp tính hoặc mãn tính Quy tắc 3, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C