STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Móc dùng trong phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục Aesculap AG Móc được sử dụng để lấy mô, tổ chức,… theo yêu cầu và chỉ định của phẫu thuật viên Quy tắc 6.1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A