STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi khoan 845KR016CFG 845KR018CFG 856018CFGM 856018SCFGM 862012CFG 879L014CFG 881010CFG 881012CFG HF113018HP-5 HF113023HP-5 HF113027HP-5 HF113029HP-5 HF113031HP-5 HF115010FGXL-5 HF115010HP-5 HF116016FGXL-5 HF116016HP-5 HF118A012FG-5 HF121016FGXL-5 HF121016RAXL-5 HF123023HP-5 ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức Dùng để khoan, cắt, mài, đánh bóng trong nha khoa 5 mục 4 TTBYT Loại B
2 Mũi khoan cắt HF0223-5 HF1660-5 HF1960-5 HF2440-5 HF4345-5 HF6945-5 HF291240-5 HF511210-5 HF6860-1 HF0623-1 HF291350-1 HF0523-1 ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức Dùng để khoan, cắt, mài, đánh bóng trong nha khoa 5 mục 4 TTBYT Loại B
3 Đĩa đánh bóng P2121 P2221 ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức Dùng để khoan, cắt, mài, đánh bóng trong nha khoa 5 mục 4 TTBYT Loại B
4 Chổi đánh bóng PM1275 ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức Dùng để khoan, cắt, mài, đánh bóng trong nha khoa 5 mục 4 TTBYT Loại B
5 Đĩa đánh bóng PM2020 PM2120 ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức Dùng để khoan, cắt, mài, đánh bóng trong nha khoa 5 mục 4 TTBYT Loại B
6 Mũi khoan 859014CFG 886010FFG 379023SFFG 830L021SFFG 368018FFG 859010FFG 379029CFG 379029FFG 839014MFG 847009MFG 847023CFG 850012CFG 856016CFG 856016FFGM 856018FFGM 856018FFG 859010SFFG 879L014SCFG 885016SCFG H1S010RAL H1S012RAL H1S014RAL H1S027RAL H1SL016RAL H1SL018RAL H1SL021RAL H1SL023RAL C41S023RA C41S023FG C282K014RA C283K016RA C283K021RA C284K016RA KSAS02FG HKS012GH HKS010GH HKS059WR ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức Dùng để khoan, cắt, mài, đánh bóng trong nha khoa 5 mục 4 TTBYT Loại B
7 Mũi đánh bóng PM1835 PM1935 PM1832 PM1932 PM2032 PM2132 ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức ökoDENT Preußer OHG, Lindenweg 16 D-07639 Tautenhain – Đức Dùng để khoan, cắt, mài, đánh bóng trong nha khoa 5 mục 4 TTBYT Loại B