STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây dẫn chẩn đoán ADVANCETM-Diagnostic Guide Wire Umbra Medical Products Umbra Medical Products Để dẫn đường cho ống thông chuẩn đoán đến điểm xuất phát của mạch vành Quy tắc 6 TTBYT Loại D
2 Dây dẫn chẩn đoán GLIDESTATTM- Hydrophilic Guide Wire Umbra Medical Products Umbra Medical Products Để dẫn đường cho ống thông chuẩn đoán đến điểm xuất phát của mạch vành Quy tắc 6 TTBYT Loại D
3 Dây dẫn đường cho bóng và Stent EAGLETM- PTCA Guide Wire Umbra Medical Products Umbra Medical Products Để dẫn đường cho ống thông chuẩn đoán đến điểm xuất phát của mạch vành Quy tắc 6 TTBYT Loại D
4 Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi CL-ELITETM- Hemostasis Valve Introducer Umbra Medical Products Umbra Medical Products Mở đường vào mạch máu và tạo điều kiện cho việc đưa các thiết bị khác nhau vào tĩnh mạch hoặc động mạch Quy tắc 6 TTBYT Loại B
5 Dụng cụ mở đường vào động mạch quay RADIALSTATTM- Transradial Sheath Kit Umbra Medical Products Umbra Medical Products Để dẫn đường cho ống thông chuẩn đoán đến điểm xuất phát của động mạch quay Quy tắc 6 TTBYT Loại B
6 Kim chọc mạch POINTSETTM- Arterial Needle Umbra Medical Products Umbra Medical Products Mở đường để luồn dây dẫn và ống thông can thiệp hoặc chẩn đoán nội mạch Quy tắc 6 TTBYT Loại B
7 Bộ phận kết nối chữ Y Y-VIEWTM- PTCA Y Connector Umbra Medical Products Umbra Medical Products Bộ phụ trợ có 2 hoặc 3 cổng vào kết nối, đưa thuốc, dịch truyền Quy tắc 2 TTBYT Loại B
8 Ống thông chuẩn đoán OSPREYTM- Diagnostic Angiographic Catheters Umbra Medical Products Umbra Medical Products Dùng trong phẫu thuật can thiệp tim mạch Quy tắc 6 TTBYT Loại D
9 Ống thông can thiệp FALCONTM- Guiding Catheters Umbra Medical Products Umbra Medical Products Đưa một bóng nhỏ vào lòng động mạch vành bị tắc rồi nong và đặt Stent Quy tắc 6 TTBYT Loại D