STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường chọc hút và rửa noãn global® Collect® 100ml ; global® Collect® 500ml LifeGlobal Group, LLC CooperSurgical Inc., Dùng để chọc hút và rửa noãn trong kỹ thuật HTSS. Quy tắc 2 TTBYT Loại B
2 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước global® total® LP 10ml ; global® total® LP 30ml ; global® total® LP 60ml ; global® total® LP 100ml LifeGlobal Group, LLC, CooperSurgical Inc., Dùng để nuôi cấy phôi người liên tục hệ đơn bước, từ giai đoạn hợp tử đến phôi nang, chuyển phôi trong kỹ thuật HTSS. Quy tắc 2 TTBYT Loại B
3 Môi trường nuôi cấy và thụ tinh noãn global® total® LP for Fertilization 10ml ; global® total® LP for Fertilization 20ml ; global® total® LP for Fertilization 50ml ; global® total® LP for Fertilization 100ml LifeGlobal Group, LLC, CooperSurgical Inc., Dùng trong nuôi cấy, tách noãn và tiêm tinh trùng vào bào tương noãn trong HTSS. Quy tắc 2 TTBYT Loại B
4 Môi trường phủ đĩa cấy tế bào trong hỗ trợ sinh sản LiteOil® 100ml ; LiteOil® 250ml ; LiteOil® 500ml LifeGlobal Group, LLC, CooperSurgical Inc., Dùng để phủ các đĩa cấy chứa môi trường nuôi cấy phôi người và vi thao tác trong kỹ thuật HTSS. Quy tắc 2 TTBYT Loại B
5 Môi trường làm chậm sự di động của tinh trùng PVP 1ml ; PVP 0.2ml ; PVP 5x0.2ml LifeGlobal Group, LLC, CooperSurgical Inc., Làm chậm sự di động của tinh trùng người, để thực hiện thao tác bất động tinh trùng khi thực hiện kỹ thuật ICSI. Quy tắc 2 TTBYT Loại B
6 Môi trường tách khối tế bào bao quanh noãn Hyaluronidase 10ml LifeGlobal Group, LLC, CooperSurgical Inc., Dùng để loại bỏ khối tế bào bao quanh noãn người khi thực hiện kỹ thuật ICSI. Quy tắc 2 TTBYT Loại B
7 Môi trường sinh thiết phôi LG PGD Biopsy Medium 20ml ; LG PGD Biopsy Medium 50ml LifeGlobal Group, LLC, CooperSurgical Inc., Dùng để tạo môi trường thuận lợi cho việc sinh thiết các tế bào từ phôi giai đoạn phân chia trong kỹ thuật HTSS. Quy tắc 2 TTBYT Loại B
8 Môi trường nuôi cấy có bổ sung HEPES global® total® w/ HEPES 50ml ; global® total® w/ HEPES 100ml ; global® total® w/ HEPES 250ml LifeGlobal Group, LLC, CooperSurgical Inc., Dùng để rửa noãn, vi thao tác và thụ tinh bằng kỹ thuật ICSI, chuyển phôi trong HTSS. Quy tắc 2 TTBYT Loại B
9 Môi trường rửa tinh trùng AllGrad Wash® 100ml ; AllGrad Wash® 500ml LifeGlobal Group, LLC, CooperSurgical Inc., Dùng để lọc rửa tinh trùng người để thực hiện các kỹ thuật HTSS. Quy tắc 2 TTBYT Loại B
10 Môi trường lọc tinh trùng theo PP thang nồng độ AllGrad® 45% 50ml ; AllGrad® 45% 100ml ; AllGrad® 90% 50ml ; AllGrad® 90% 100ml ; AllGrad® 100% 100ml ; AllGrad® 100% 250ml; AllGrad® 100% 500ml LifeGlobal Group, LLC, CooperSurgical Inc., Dùng để lọc rửa tinh trùng người để thực hiện các kỹ thuật HTSS. Quy tắc 2 TTBYT Loại B