STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test nhanh xét nghiệm HIV, HbsAg, HCV TriQuikTM Test Kit For HIV, HbsAg,and HCV Artron LaboratoriesInc., Genlantis Dùng để chẩn đoán nhanh đồng thời cho cả 3 xét nghiệm HIV,HbsAg và HCV Quy tắc 1 TTBYT Loại D