STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi Dạ dày GIF-2TH180; GIF-Q150 Aizu Olympus Co. Olympus Medical Systems Corp. Dùng để nội soi Dạ dày Quy tắc số 10 – Phần II: Quy tắc phân loại đối với Trang thiết bị Y tế không phải Trang thiết bị Y tế chẩn đoán In Vitro TTBYT Loại B
2 Ống nội soi Dạ dày siêu âm và phụ kiện Theo bảng kê Aizu Olympus Co.,Ltd Olympus Medical Systems Corp. Dùng để nội soi Dạ dày siêu âm Quy tắc số 10 – Phần II: Quy tắc phân loại đối với Trang thiết bị Y tế không phải Trang thiết bị Y tế chẩn đoán In Vitro TTBYT Loại B
3 Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng Theo phụ lục Theo phụ lục Olympus Medical Systems Corp. Dùng để phẫu thuật nội soi ổ bụng Quy tắc số 10 – Phần II: Quy tắc phân loại đối với Trang thiết bị Y tế không phải Trang thiết bị Y tế chẩn đoán In Vitro TTBYT Loại B