STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bản sao chân răng Theo phụ lục Theo phụ lục Global D Mô phỏng trụ chân răng cấy ghép. Dùng gắn vào bản sao thân răng sau khi đổ mẫu để phục vụ cho quá trình phục hình sứ tại phòng Labo nha khoa. Quy tắc 4, Phần II, Mục 1, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A