STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ thuốc FCS-5010 FCS-5020; FCS-5030; FCS-5040; HE-40;HE-50; HE-60; HE-20; LineaLife LineaLife Tủ thuốc dùng cho bệnh nhân Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Ghế khám phụ khoa và phụ kiện JME-30 LineaLife LineaLife Ghế dùng cho việc khám các bệnh về phụ - sản Quy tắc 12 TTBYT Loại A
3 Giường bênh dùng trong bệnh viện và phụ kiện FAULTLESS-3500WS; FAULTLESS-3500; FAULTLESS-LW35; FAULTLESS-3400; FAULTLESS-3300; FAULTLESS-3200; HKE-KLN50; HKE-DMY50; HKE-UMY30; HKE-CMY20; HKM-UA32; HKM-PB10; CKE-20; CMK-10; BKT-10; BKT-20; OTTO-5100; MONO-4100; AMS-10; TRF-60LX; TRF-50; TRF-40; EDK-10; LineaLife LineaLife Để bệnh nhân nằm hoặc vận chuyển bệnh nhân giữa các khoa phòng trong bệnh viện Quy tắc 4 TTBYT Loại A