STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tạp dề 1 mảnh phòng chống bức xạ - Tạp dề 2 mảnh phòng chống bức xạ - Giáp cổ, mũ và phụ kiện chắn bức xạ Theo phụ lục Theo phụ lục Medical Index GmbH Sử dụng trong môi trường bức xạ tia X xâm nhập vào cơ thể, các vùng nhạy cảm với bức xạ. Quy tắc 4 Mục A; Phần II phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A