STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nguồn phát cao tần Theo phụ lục Theo phụ lục KARL STORZ SE & CO. KG Nguồn phát cao tần được sử dụng để tạo ra và cung cấp dòng điện cao tần cho các phẫu thuật cao tần. Nguồn phát cao tần là trang thiết bị y tế điều trị chủ động, không xâm nhập. Thông tư số 05/2022/TT-BYT_Phụ lục I_Phần II_Quy tắc 9 TTBYT Loại C