STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện làm sạch cho máy khoan Theo phụ lục Theo phụ lục Aesculap AG Thiết bị rửa và bộ tiếp hợp rửa là các phụ kiện làm sạch của hệ thống máy khoan. Phụ kiện làm sạch được sử dụng trong bộ phận cung cấp vô trùng trung tâm, dùng để gắn các bộ phận ứng dụng điện và khí ELAN 4 cũng như tay khoan MIS trong khi chuẩn bị. Phụ kiện làm sạch được sử dụng trong làm sạch thủ công sơ bộ và làm sạch, khử trùng (bằng máy hoặc thủ công) Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A