STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao đốt điện dùng 1 lần XY-P401 Shaoxing Shangyu Xinyue Medical Appliance Co., Ltd., China Shaoxing Shangyu Xinyue Medical Appliance Co., Ltd., China - Là phụ kiện đồng bộ sử dụng với dao mổ điện. - Quy tắc 9, mục 1. - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C
2 Tấm lót điện cực dùng 1 lần GP 202 SZ-1 Shaoxing Shangyu Xinyue Medical Appliance Co., Ltd., China Shaoxing Shangyu Xinyue Medical Appliance Co., Ltd., China - Là phụ kiện đồng bộ sử dụng với dao mổ điện. - Quy tắc 9, mục 1. - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C