STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ phục hình Theo phụ lục Theo phụ lục Institut Straumann AG Trụ phục hình Straumann dùng để đặt lên trụ chân răng Straumann để hỗ trợ tái tạo phục hình Quy tắc 8 thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C