STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp nhiệt độ thấp công nghệ Plasma (kèm phụ kiện) Pure 40; Pure 50; Pure 120; Pure 120D; Zeronitec Co.,Ltd Zeronitec Co.,Ltd Dùng tiệt trùng dụng cụ y tế Quy tắc 15 TTBYT Loại C