STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm miễn dịch Quidel Triage® MeterPro®/55071 LRE Medical GmBH Quidel Cardiovascular Inc. Quidel Triage® MeterPro® là công cụ huỳnh quang di động được sử dụng để định lượng các chất khác nhau trong mẫu máu và nước tiểu, do Quidel Cardiovascular Inc., sản xuất. Quidel Triage® MeterPro® phù hợp sử dụng cả trong phòng xét nghiệm và tại điểm chăm sóc. Qui tắc 3, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C