STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi khoan răng kim cương Dia burs Theo phụ lục Theo phụ lục Mani Inc, Nhật Bản Dùng tron nha khoa Quy tắc 6 TTBYT Loại B