STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm điện giải Erba Lyte; Erba Lyte Plus; Erba Lyte Li; Erba Lyte Li+; Erba Lyte Ca; Erba Lyte Ca+; Erba Lyte Pro; Erba Lyte Pro+; Erba Lachema S.R.O Erba Lachema S.R.O Dùng để đo các thành phần Na+, K+, Cl-, Ca++ hoặc Na+, K+, Cl-, Li+ trong máu, huyết thanh, huyết tương và trong nước tiểu pha loãng Quy tắc 6 TTBYT Loại B
2 Máy xét nghiệm nước tiểu Laura ; Laura Smart; Laura M ; Laura XL; Erba Lachema S.R.O Erba Lachema S.R.O Kiểm tra các chỉ số của nước tiểu hỗ trợ trong thăm khám sức khỏe tổng quát và tầm soát nhiều bệnh lý khác Quy tắc 6 TTBYT Loại B
3 Máy xét nghiệm đông máu ECL 105; ECL 412; Erba Lachema S.R.O Erba Lachema S.R.O Xét nghiệm thành phần PT, APTT; FBG, Factor bên trong và LA, PS, nhiễm sắc ATIII và D Diner Quy tắc 3 TTBYT Loại C
4 Máy xét nghiệm huyết học Elite 3; Elite 5 Erba Lachema S.R.O Erba Lachema S.R.O Sử dụng trong phòng xét nghiệm huyết học với mục đích kiểm tra các thông số của tế bào máu toàn phần Quy tắc 6 TTBYT Loại B
5 Máy xét nghiệm huyết học Elite 580; H360; H560; Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd, Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd, Sử dụng trong phòng xét nghiệm huyết học với mục đích kiểm tra các thông số của tế bào máu toàn phần Quy tắc 6 TTBYT Loại B
6 Máy xét nghiệm sinh hóa CHEM 5v3; CHEM -7; CHEM TOUCH; XL-180; XL-200; XL-300; XL-600; XL-640; XL-1000; Transasia Bio-Medicals Ltd Transasia Bio-Medicals Ltd Thực hiện các xét nghiệm sinh hóa Quy tắc 6 TTBYT Loại B
7 Máy xét nghiệm đông máu ECL 760 Transasia Bio-Medicals Ltd, Transasia Bio-Medicals Ltd, Xét nghiệm thành phần PT, APTT; FBG, Factor bên trong và LA, PS, nhiễm sắc ATIII và D Diner Quy tắc 3 TTBYT Loại C