STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mặt nạ điện tử dùng để kiểm tra tật khúc xạ. Intelligent Refractor/ RT-3100U H.OGINO & CO., LTD H.OGINO & CO., LTD Kiểm tra tật khúc xạ cho mắt 12 TTBYT Loại A