STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hệ đo trực tiếp cho xạ gia tốc và xạ trị trong suất liều cao và phụ kiện kèm theo Theo phụ lục Theo phụ lục Best Medical • Đo liều xạ in-vivo định kỳ. • Sử dụng trong lĩnh vực xạ trị áp sát. • Phù hợp với kỹ thuật IMRT in vivo, QA và phantom. Quy tắc 09 TTBYT Loại C
2 Thiết bị đảm bảo chất lượng kế hoạch điều trị bệnh nhân bằng kỹ thuật xạ phẫu và phụ kiện kèm theo Theo phụ lục Theo phụ lục Sun Nuclear Đảm bảo kế hoạch điều trị bệnh nhân 2D, sử dụng kiểm tra kế hoạch điều trị bệnh nhân trong lĩnh vực xạ trị Quy tắc 09 TTBYT Loại C